Nabestaandenuitkering verhindert ouderschapsverlofkorting

 
Printervriendelijke versie

In de fiscale wetgeving bestaan tal van loonheffingskortingen; een daarvan is de ouderschapsverlofkorting. Op deze korting kan aanspraak gemaakt worden als een werknemer ouderschapsverlof opneemt. Voorwaarde voor de korting is wel dat sprake is van een terugval in het loon. En dat kostte een jonge weduwnaar zijn korting.

Bij hem deed zich na het overlijden van zijn echtgenote wel een loonterugval voor, maar omdat hij recht had op een nabestaandenpensioen steeg zijn inkomen in het jaar van overlijden van zijn vrouw. Hiermee kan rekening gehouden worden, maar anders dan bij enkele andere regelingen heeft de wetgever dat voor deze heffingskorting niet gedaan. En de belastingrechter kon op zo’n mogelijke wijziging naar eigen zeggen niet vooruitlopen. Hoe onheus dat voor de belastingplichtige dat ook uitpakte.

Vanaf 2015 zal – zoals de plannen nu liggen – de ouderschapsverlofkorting worden afgeschaft.