Opgepast met onterechte btw

 
Printervriendelijke versie

Wie (al dan niet bij vergissing) ten onrechte btw in rekening brengt aan afnemers moet deze btw toch aan de fiscus afdragen. De btw stond namelijk op uw nota vermeld, en dan moet die btw altijd afgedragen worden. Vervolgens moet u maar zien dat u uw geld van uw afnemer terugkrijgt. In een zaak die speelde bij het Hof Den Bosch werd onterecht in rekening gebrachte btw door de fiscus bij de leverancier nageheven.

De ondernemer wilde het bedrag van deze naheffing verrekenen met haar recht op teruggaaf van deze btw. Haar afnemer was namelijk failliet gegaan en zou de factuur niet meer kunnen betalen. Het hof was het hier echter niet mee eens. De regeling waar de ondernemer een beroep op wilde doen is alleen maar van toepassing op de btw voor leveringen en diensten. De in het geding zijnde naheffing was echter het gevolg van het ten onrechte in rekening brengen van btw. Het gevolg was dat de naheffing voor rekening van de ondernemer zelf kwam.
Kijk dus goed uit met het vermelden van btw op uw factuur. Staat er btw op uw nota dan zal die altijd afgedragen moeten worden. Of die vermelding nu terecht was of niet.