Betalen per telefoon

 
Printervriendelijke versie

Er komen steeds meer manieren om uw parkeergeld te betalen. Wel makkelijk, want met de huidige tarieven schiet het betalen met muntjes niet erg op! Maar dat alternatieve betalen laat wel een digitaal spoor na. En laat de fiscus daar nu bijzonder in geïnteresseerd zijn.

Daarom vroeg de fiscus vorig jaar bij het parkeerbedrijf SMS Parking de gegevens op van haar per telefoon betalende klanten. Men wilde die gegevens graag vergelijken met de door belastingplichtigen bijgehouden kilometeradministraties. Nadat de parkeerexploitant dat weigerde was de rechtbank van oordeel dat met zo’n verzoek de privacy van de automobilisten zou worden geschonden. Hof Bosch is nu tot een andere afweging gekomen: weliswaar is het overdragen van de betaalgegevens in strijd met de privacy, maar het algemeen belang (lees: belastingheffing) weegt nu eenmaal zwaarder. Eerder vroeg de fiscus al de bij het Servicehuis Parkeren (SHPV) de door parkeerders ingetoetste kentekengegevens op. Ook zo kunnen leaserijders beter gecontroleerd worden.

De parkeerexploitanten onderzoeken nu of ze de gegevens korter kunnen gaan bewaren. Maar of dat garanties biedt? Muntjes lijken nog het veiligst te zijn. En zelfs die bieden gelet op de in parkeergarages alom aanwezige camera’s de frauderende leaserijders geen enkele zekerheid!