Digitaal loket voor slapende tegoeden

 
Printervriendelijke versie

In Nederland blijven jaarlijks vele miljoenen liggen, omdat erfgenamen niet weten dat de erflater nog één of meer bankrekeningen had. Soms gaat het om slapende bankrekeningen (waarvan de eigenaar zelf het bestaan vergeten was!), maar het kan ook gaan om actieve bankrekeningen waarvan de erfgenamen het bestaan eenvoudigweg niet kenden. Na verloop van tijd vervalt het saldo op dit soort rekeningen aan de bank. Dat is natuurlijk onwenselijk.

Om die reden heeft de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) onlangs een digitaal loket (www.slapendetegoeden.nl) voor slapende tegoeden geopend. Hiermee kunnen erfgenamen gemakkelijk nagaan of een overleden familielid nog tegoeden had uitstaan bij een bank. Op dit moment hebben achttien banken zich bij deze service aangesloten.

Van de service kan gebruik gemaakt worden door notarissen en door executeurs die belast zijn met de afhandeling van de erfenis.