BOR ook voor uit ruziesplitsing verkregen onderneming